tech10.dk

Kan optimere forretningens Big Data område med Azure Data Lake, Azure IoT suite, Azure Event Hubs, Azure Data Factory løsninger. Erfaring med at strømligne de datadrevne og kundevendte løsninger. Sikrer governance på data-pipelines, samt overvågning. Designer enterpriseløsninger, der mulig...

27.01.20 17:39:41 - Comment(s)

Designer og implementerer nye løsninger i Azure, herunder hele udviklingsfasen og test af løsningen. Kan udvikle cost og performance analyseværktøjer og sikre planlagt katastrofe recovery. Har fokus på at lave hybride løsninger eller rene Azure løsninger.


Styrker Hybride Netværk, IAAS, PAAS, Clu...

27.01.20 17:11:31 - Comment(s)

Erfaring med at oprette datacentre. Kan sikre drift og vedligeholdelse af on-prem datacenter og Azure Cloud. Sørger for integration med interne og eksterne systemer via Poweshell scripting. Udvikler custom onboarding/offboarding løsninger. Erfaren i løsningsdesign og planlægning af Azure.


Styrker Azu...

27.01.20 16:44:31 - Comment(s)