tech10.dk

Big Data Azure Ekspert

27.01.20 17:39:41 By Seth Storm

Kan optimere forretningens Big Data område med Azure Data Lake, Azure IoT suite, Azure Event Hubs, Azure Data Factory løsninger. Erfaring med at strømligne de datadrevne og kundevendte løsninger. Sikrer governance på data-pipelines, samt overvågning. Designer enterpriseløsninger, der muliggøre at Data Scientists, Data Engineers, samt Business Analysts kan arbejde sammen.


Styrker Azure Data Lake, Azure Governance, Azure Data Factory, PowerBI


Industrierfaring IT

Uddannelse Ingeniør

Reference 20893
IT-Talentkontakt
....Navn..Name....*
E-mail*
....Mobil..Phone....*
It-talent URL