tech10.dk

 • ​....Alt i IT Staffing..Everything in IT Staffing....

  ....IT-konsulenter og effektiv rekruttering af IT-folk. Tech10 sikrer dit projekt med den nødvendige IT staffing..IT-consultants and effective recruiting of IT-profiles. Tech10 secures your project by the necessary IT staffing....


  +45 7020 0019 • ​....Effektiv rekruttering..Effective recruitment....

  +45 7020 0019

  ....Læs mere..Read more....
 • ​....IT Udviklingsprojekter til aftalt tid og kvalitet..IT development projects within the agreed time and quality....

  ....Sikker leverance fra branchens bedste 
  IT-udviklere..Reliable delivery from the best IT developers in the industry....

  +45 7020 0019
  ....Læs mere..Read more....


 • Data Scientists

  ....Vi har samlet branchens mest erfarne eksperter indenfor Artificial Intelligence, Machine Learning og Business Intelligence..We have gathered the most experienced experts within the fields of Artificial intelligence, Machine learning and Business Intelligence....


  +45 7020 0019

  ....Læs mere..Read more....
....Tech10 fokuserer på sourcing af alle typer IT-ressourcer.  Det være sig lokalt, nearshore eller offshore. ..Tech10 is focussing on sourcing of all different types of IT-resources locally, nearshore or offshore. ....

....Vi leverer IT-konsulenter, -projektledelse, hele IT- projekter, og vi dækker hele udviklingspaletten. ..We deliver IT-consultants, -project managers, complete IT-projects and we cover all of the development-palette. ....

....Vi har stor ekspertise indenfor Artificial Intelligence, Machine Learning og Business Intelligence. ..We have acquired an expertise in artificial intelligence, Machine Learning and Business Intelligence. ....

....Vi leverer infrastruktur-, drifts- og proceskonsulenter. ..We deliver infrastructure-, operations- and process-consultants....
....Tech10 leverer effektiv rekruttering og er specialiseret inden for IT staffing. ..Tech10 deliver effective recruiting and we are experts in IT staffing....

....Vi sætter en ære i at forstå din virksomheds behov. Vi finder det rigtige match mellem kandidat og  job. ..We put a great honour in understanding your company´s needs. We find the right match between the candidate and job. ....

....Som IT headhunter er vi proaktive på vores kandidaters vegne.  Derfor er vi et aktiv for dig, som søger nyt fast job eller freelance projekt. ..As IT head-hunters we strive to be proactive on behalf of our candidates. That is why we see ourselves as an asset for people looking for a new job or freelance project. ....

....IT-konsulenter..IT-consultants....

....IT konsulenter til hele dit projekt eller netop den ekspert, du lige har brug for. Vi har eksperter inden for alle udviklingsværktøjer. ..IT consultants for all aspects of your project or the specific expert you need. We have experts within all development-tools. ....


....Derudover leverer vi systemdesignere, IT-arkitekter, projektledere, ITSM-specialister, driftseksperter og meget andet. ..Furthermore, we deliver system designers, IT-architects, project managers, ITSM-specialists, IT-operations experts and lots more. ....

Data Scientists

....Vores Data Scientists har mange års Business Intelligence erfaring og mange projekter bag sig. Deres indgående forretningsforståelse  giver effektive BI-projekter. ..Our Data Scientists have many years of experience when it comes to business intelligence and has many successful projects in the past. Their in-depth understanding of your company results in effective BI-projects. ....


....Vores viden om Artificial Intelligence giver dig endvidere mulighed for at realisere den værdi, dine data gemmer, og omsætte den til forretningsmæssige fordele. .. Our knowledge of Artificial Intelligence provides you with a further opportunity of realising the value of your data and turn it into competitive advantages. ....

....Effektiv rekruttering..Effective Recruitment....

....Som fokuseret IT headhunter er vi eksperter i at finde og matche den rigtige kandidat til jobbet. ..As a dedicated IT-head hunter we consider ourselves experts in finding the right candidate for the specific job. ....


....IT-eksperter er en knap ressource, og det er vigtigt at finde den person, som både har den rigtige personlige profil og de ønskede kompetencer. ..IT-specialists are a scarce resource and it is crucial to find the person who matches the right personal profile while also fulfilling the required skillset. ....


....Det giver stabile ansættelsesforhold og høj produktivitet. ..The results are steady employment and great productivity. ....