tech10.dk​....IT konsulenter..IT consultants....

....Alle typer IT konsulenter
​Levering i Danmark, Norden og globalt..All areas of IT-consulting

Delivery in Denmark, the Nordics and globally. ....
....Lokale ressourcer..Local resource....

....Tech10's database består af præ-screenede IT konsulenter og kandidater. Vi samarbejder med vores partnere om at dække behovet for ressourcer. Du vil opleve, at vi hurtigt og indenfor meget få dage præsenterer relevante og kompetente kandidater til din opgave. ..The tech10 database consists of pre-screened IT-consultants and candidates. We cooperate with our partners to cover every need for resources. Within very few days, we will provide relevant and able candidates for your specific task. ....

Near-/Offshore

....Har du brug for kompetencer, som ikke er tilstede i Danmark i tilstrækkelig mængde, har vi leverancepartnere i en række andre lande. ..If the skills you need aren’t sufficiently present in Denmark, international candidates through our partners in a number of countries can help secure your project. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

....Konsulenterne kan arbejde lokalt i Danmark eller remote - alt efter dit behov. ..The consultants can work locally in Denmark or remotely. Whatever you need. ....

Nearshore ....IT-afdeling..IT-department....

....Vi kan hjælpe med at bemande din interne IT afdeling med relevante specialister. Vi kan  etablere en fordelagtig nearshore IT-afdeling. Det er en afprøvet og velfungerende konstruktion. Spørg os om mulighederne. ..We can help with staffing your internal IT-department with relevant specialists. We can establish a beneficial nearshore it-department. It is a well-proven and efficient construction. Ask us about your possibilities. ....

​....Udviklere og arkitekter
​..Developers and architects....

....Tech10 har udviklings- og application management konsulenter indenfor alle udviklings tools og i alle erfaringsniveauer. 

Vi skal bruger et kandidat dashboard til beskrivelse af kravene - så finder vi konsulenten. ..Tech10 has development- and application management consultants when it comes to all the developing-tools and any experience-requirement. All we need is a dashboard with the requirements and we will find the candidate. ....SAP

....Tech10 har stor expertise i at finde og levere præ-screened eksperter i SAP værktøjerne til både mellemstore og store virksomheder. Konsulenterne kan hjælpe med at implementere, vedligeholde og migrerer løsninger on premise til cloud, digitale transformation, forretningsprocesser, øget tilgang til data og business intelligence værktøjer, herunder uddannelse af medarbejdere. ..At Tech10 we consider ourselves experts at finding and delivering pre-screened SAP-specialists for all sizes of company. The consultants can help with implementation, maintenance and migrating solutions for cloud, digital platforms, business processes, data accessibility and business intelligence tools, even the educating employees. ....

....Projektledere..Project managers....

....Erfarne projektledere, product owner og Scrum masters, som kan køre dine projekter og programmer. Det gælder både mindre og mellemstore projekter. Derudover har vi tunge projektledere til store projekter, der dels kræver håndtering af forløbet fra forretnings-idé til implementeret og idriftsat system. ..Experienced project managers, product owners and scrum masters who can run your projects and programs. This goes for both small or larger projects. Furthermore, we offer skilled project managers for the bigger projects, that require handling the project from idea to implementation as well as operating the system. ....

....Infrastrukturspecialister..Infrastructure-specialists....

....Højt kvalificerede tekniske eksperter, som dækker området fra Infrastruktur design, installering og til drift og support. Vores konsulenter arbejder med servere, Cloud, netværk, backup, Windows, Linux, IIS, databaser m.m. ..Highly qualified technical experts who cover all aspects from infrastructure design and installing to operating and support. Our consultants work with servers, cloud, network, backup, Windows, Linux, IIS, databases etc. ....

....Enterprisearkitekter..Enterprise architects....

....Den særlige brede rolle, som kan designe et system fra idé til afleveret implementering og kan udarbejde og præsentere overbevisende business cases og investeringsoplæg. .. the special role with a wide spectrum of skills, who can design a system from idea to delivered implementation. Furthermore, the candidate can make and present compelling business cases and investor presentations. ....

....CIO og IT-ledere..CIO and IT-leaders....

....Erfarne interim CIO'er og afdelingsledere, som kan sikre ledelsen i din IT-afdeling, når der er behov. Har du brug for hjælp til at udarbejde din digitale strategi, er dette en oplagt løsning. .. Experienced interim CIOs and head of departments, who can support and strengthen the management in your IT-department, where there is a need for it. Do you need help on deciding the digital strategy for your company, this is the solution for you. ....

....Presales / IT-arkitekter..Presales / IT-architects....

....Har du brug for dygtige fagfolk på enten commercial området eller indenfor IT-arkitektur til at hjælpe med tilbuddet, kan vi hjælpe med interim assistance. Lad os tale sammen om dit behov. ..Do you need skilled professionals for either the commercial or IT-architecture part of an offer. We can help with interim assistance. 

Let´s talk about your needs. ....

Data Scientists

....Har du brug for en ekstra BI-konsulent eller har du en opgave indenfor AI eller ML, så har vi konsulenten til dig. Vores konsulenter dækker alle de gængse værktøjer. 

Læs mere her, om vores konsulenter. ..Do you need an extra BI-consultant or do you have AI or ML tasks? Our consultants cover all the relevant tools. Read more about our consultants here. ....

....IT sikkerhedseksperter..IT-security experts....

....Vi har kontakt til nogle af de bedste folk på området. Det være sig, om du har brug for en CISO til at håndtere den samlede sikkerhed, eller om det er mere specifikke områder, du skal sikre. Vi dækker alle sikkerhedsområder inkl. den stigende mængde af interfaces til omverdenen, hvor brugere logger på, eller hvor der konstant udveksles data med forretningspartnere. ..We are in contact with some of the best people in IT-security. We cover all areas that needs securing, everything from a CISO for handling security in its entirety or a someone for a more specific area of security. Also the increasing amount of interfaces to the outside world where users log on or where data is constantly exchanged with business partners. ....