tech10.dk
....Vores kunder tæller et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, og vi får løbende nye stillinger eller konsulentopgaver, der skal besættes. ..Our clients includes a broad spectrum of Danish business, and we continually get new positions or consultant-tasks, which needs to be filled. ....​Upload CV

....Fastansættelse ..Fixed position ....

....Konsulent ..Consultant ....

.... Ønsker du fast job nu, eller vil du skifte, når det rigtige job viser sig, så læg dit CV i vores database. .. If you wish for a new permanent position now or want to change position if the right job offer presents itself, then add your CV to our database. ....

....Vil du arbejde som konsulent, så er du også velkommen. Du skal blot uploade dit CV i vores database. .. If you wish for consultant work, you are also very welcome. You just have to upload your CV.
 ....
Upload CV
....Vi bruger vores database intensivt. Derfor kan du betragte det som et aktiv at være registreret hos os, uanset om du er imellem jobs lige nu eller er ansat. 
..We use our database intensively. That is why you should view being a part of our database as an advantage, regardless of you being between jobs or employed. ....

....Tech10 er en seriøs headhunter. Vi overholder naturligvis persondataforordningen, så dine data er sikre hos os. Du kan til enhver tid slette dine data. Vi videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. ..Tech10 is a serious Head hunter. We complete oblige with the GDPR, so your data is safe with us. You can delete your data anytime you want. We only pass on your information with your permission. ....

....Læs om vores GDPR politik her..Read our GDPR policy here....