tech10.dk


​​

​....Alle størrelser IT-projekter..It-projects of all sizes....

....Vores konsulenter har udviklet mange stærke løsninger.
Når vi bistår med IT-projekter er der fokus på proces, 
kvalitet og overholdelse af aftaler. ..Our consultants have developed many strong solutions. 

The focus is on the process, quality and compliance when Tech10 supports your IT-projects. ....

....Vores væsentligste fokusområder..Our most significant areas of focus....

....Vi leverer konsulenter til projekter i alle størrelser og typer med fokus på professionel håndtering af processen og god kvalitet i løsningen. ..We deliver consultants for IT-projects in all shapes and sizes. The focus is on the professional handling of the process and high quality in the solution. ....

  1. ....Infrastruktur-projekter..Infrastructure projects....
  • ....Integrations-projekter..Integration projects....
  • ....Nytænkende projekter(Nye specialdesignede applikationer, nye teknologier )..Innovative projects (new custom applications, emerging technologies)....
  • ....Kundetilpasset udvikling og vedligehold..Custom application development and maintenance....
  • ....Implementeringsprojekter..Implementation projects....
  • ....Metode- og forandringsprojekter..Methodology and change management projects....

....Optimering..Optimization....

....Vi leverer den stabilitet og optimering, der gør dig i stand til at levere ny funktionalitet.
Vi er specialister i at håndtere forretningskritiske løsninger, og har styr på
både sikkerhed, licenser, integration,
hosting og support.
Tech10 håndterer hele projektet. ..We deliver stability and optimisation, which enables you to deliver new functionality. We are specialised in dealing with business crucial solutions. We handle security, licensing, integration, hosting and support. Tech10 has everything for your project. ....

Innovation

....Vi hjælper dig til at udvikle brugervenlige og lækre digitale løsninger, hvor design, oplevelse og funktion går op i en højere enhed. Vi er specialiseret i at lave løsninger til mobile enheder, og har også styr på både sikkerhed og integration.
Tech10's konsulenter leverer fremragende digitale løsninger,
som de udvikler det sammen med dig. ..Our consultants develop user-friendly and attractive digital solutions, where design, user-experience and functionality all come together. We are specialised in creating solutions for mobile units, and we also have a grip on security and integration. Tech10's consultants deliver excellent digital solutions, and the developing process includes you. ....

....Proces..Process....

....Vi fokuserer på Atlassians værktøjer i vores udviklingsproces og vi leverer også fuld proces implementering hos dig. Med Atlassian værktøjerne optimerer vi hele udviklingsprocessen fra release, test, feedback og til release igen. Atlassian udbyder de bedste og mest omfattende værktøjer på området, og forbedrer både proces, kvalitet og dokumentation. ..We are focussing on Atlassian’s tools in our development process and we also offer full process implementation at your company. With the Atlassian tools, we can optimise the whole development process from release, test, feedback and release again. Atlassian offers the best and most comprehensive tools in the field. The tools improve the process as well as quality and documentation.  ....