tech10.dk
​....Etisk kodeks .. Ethics code ....

....Tech10 står for høj grad af seriøsitet, faglighed og professionalisme for at vores kunder har tillid til og sikkerhed for, at rådgivningen er kompetent og etisk forsvarlig.


Det betyder at vi sammen med hver kandidat fastlægger hvordan vi kommunikerer med hinanden og i forhold til kunderne.  Formålet er, at være transparente i processen. Vi behandler alle kandidaters information specifikt i den enkelte proces.

Når du optræder som kandidat for Tech10, er vi opmærksomme på at det sker med sikkerhed og troværdighed - både over for dig og for vores kunder. Derfor vil vi bede dig bekræfte, at du er indforstået med følgende:

..

Tech10 stands for a high degree of seriousness, expertise and professionalism so that our customers have confidence in and assurance that the advice is competent and ethically sound.

This means that together with each candidate we determine how we communicate with each other and in relation to the customers. The aim is to be transparent in the process. We process all candidates' information specifically in the individual process.

When you appear as a candidate for Tech10, we are aware that this happens with security and credibility - both for you and for our customers. Therefore, we would like to ask you to confirm that you agree to the following: ....

Freelance

....

 • Jeg accepterer at mit CV fremsendes som kandidat til den position vi har drøftet. Vi fremsender kun dit CV til denne specifikke proces. Skal det fremsendes til en anden proces, bliver du forinden kontaktet for accept.
 • Jeg bekræfter at jeg alene præsenteres af Tech10 overfor den konkrete kunde og position. Jeg har ikke inden for de sidste 6 måneder fremsendt mit cv til den konkrete kunde i relation til denne eller andre jobåbninger.
 • Jeg bekræfter, hvor positionen ikke er en deltidsstilling, at jeg ikke har andre opgaver eller job parallelt for andre virksomheder.
 • Jeg bekræfter at jeg enten
  1. er selvstændig med eget CVR-nummer, eller
  2. har en payroll virksomhed til at håndtere udbetaling af mit honorar eller
  3. er ansat i den virksomhed, der fakturerer mig eller
  4. ikke fakturerer via en underleverandør, med hvem jeg har et B2B samarbejdsforhold
 • Jeg bekræfter at jeg enten
  1. har en professionel ansvarsforsikringspolice med en dækning på 10 mio. DKK
  2. ønsker at benytte Tech10’s forsikring til DKK 10 pr. leveret time.
 • Jeg er villig til at fremskaffe en ren straffeattest på forlangende
 • Jeg er ledig på tidspunktet for opstart af opgaven
 • Jeg bekræfter at CV og anden dokumentation er sand og retvisende

..

 • I accept that my resume is forwarded, and I am a candidate for the specific role. We will only forward the resume for this specific role. If you are considered as a candidate for other roles, we will ask for your consent before forwarding your resume.
 • I confirm that I am presented by Tech10 only to this specific customer and the specific role. Furthermore, I confirm that I have not forwarded my resume to the customer within the last 6 months for this and any other position.
 • I confirm that I am not holding other positions or jobs for other companies, in the case where the position in mention is a full-time position.
 • I confirm that I am either
  1. a self-employed consultant with own Business or VAT number or, 
  2. using a payroll service company to handle payment of my fee or 
  3. an employee of the company that invoices my services or
  4. not invoicing through a subcontractor with which I have a B2B relationship
  • I confirm that I am available at the starting date of the assignment
  • I confirm that I either
   1. am holding a Professional Business Liability insurance policy with a coverage of 10 Mio DKK or
   2. wish to be covered by Tech10’s Professional Business Liability insurance policy at DKK 10 per invoiced hour.
  • I confirm if required that I will provide the customer with a clean criminal record.
  • I confirm that the resume and other documentation is correct!

  ....


  ....Fast stilling..Fixed position....

  ....

  • Jeg accepterer at mit CV fremsendes som kandidat til den position, vi har drøftet. Vi fremsender kun dit CV til den specifikke proces. Skal det fremsendes til en anden virksomhed/proces, bliver du forinden kontaktet for accept.
  • Jeg bekræfter, at jeg alene præsenteres af Tech10 overfor den konkrete kunde og position. Jeg har ikke inden for de sidste 9 måneder fremsendt mit cv til den konkrete kunde i relation til denne eller andre jobåbninger.
  • Jeg bekræfter, at jeg ikke har andre opgaver eller job parallelt for andre virksomheder, hvor der ikke er tale om en deltidsstilling.
  • Jeg er villig til at fremskaffe en ren straffeattest på forlangende
  • Jeg bekræfter at CV og anden dokumentation er sand og retvisende.
  ..
  • I accept that my resume is forwarded, and I am a candidate for the specific role. We will only forward the resume for this specific role. If you are considered as a candidate for other roles, we will ask for your consent before forwarding your resume.
  • I confirm that I am presented by Tech10 only to this specific customer and the specific role. Furthermore, I confirm that I have not forwarded my resume to the customer within the last 6 months for this and any other position.
  • I confirm that I am not holding other positions or jobs for other companies, in the case where the position in mention is a full-time position.
  • I confirm if required that I will provide the customer with a clean criminal record.
  • I confirm that the resume and other documentation is correct!
  ....