tech10.dk
​....Data Scientists
​& BI konsulenter..
Data Scientists & BI-consultants....

....Data gemmer ofte på et stort potentiale..Data often carry a huge potential....


....Hvad tilbyder vi? ..What are we offering? ....

....Ved at  bruge vores erfarne Data Scientists indenfor Business Intelligence, Artificial Intelligence og Machine Learning, får du mulighed for at fokusere optimalt i din forretning. ..By using our experienced data scientists when working with Business Intelligence, Artificial Intelligence and Machine Learning, you get the opportunity of an optimal focus in your company. ....

....I samarbejde med dig kan vores Artificial Intelligence Advisory finde netop de områder, hvor dine data indeholder interessant viden og identificere metoderne, der kan aktiverer data og realisere konkrete fordele og effektiviseringer. ..Our Artificial Intelligence Advisory can, in cooperation with you, find the specific areas where your data contains interesting knowledge. Furthermore, it identifies the methods which activate your data and realizes the concrete advantages and efficiency improvements. ....


Artificial Intelligence

....Udvikling af systemer, som kan udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Det kan være intelligent reaktion på visuelle indtryk, stemmegenkendelse, beslutningstagen og oversættelse mellem forskellige sprog. ..Development of systems that can complete tasks, which normally requires human intelligence. It can be an intelligent reaction to a visual impression, voice recognition, decision-making and translation between different languages. ....

Machine Learning

....Udvikling af algoritmer og statistiske modeller, som gør det muligt for et computersystem effektivt at udføre specifikke opgaver uden explicit  instruktion, men istedet beroende på mønstre og inferens. Machinelearning indgår som del af Artificial Intelligence. .. Development of algorithms and statistical models, which makes it possible for a computer to effectively perform specific tasks without explicit instruction. Instead, it uses patterns and inference. Machine Learning is a part of Artificial Intelligence. ....

Data Warehouse

....Samling af elektroniske data fra forskellige kilder i virksomheden, som ellers er opbevaret, så sammenligning og analyse har været besværlig eller utilgængelig. I data warehouse't  organiseres data, så de  giver mulighed for at lave rapporter og analyse af data. ..Gathering of electronic data from different sources in the company that otherwise would have been stored in a manner, which hinders comparison and analysis of the data. In a data warehouse, the data is organised with the possibility of making rapports and analytics. ....

Business Intelligence

....Den primære grund, til at virksomheder anvender BI, er behovet for overblik og sammenhæng i virksomhedens data. 

Business Intelligence Intelligence er digital analyse, sammenligning, konsolidering og præsentation af virksomhedens data. Data Warehouse er en del af Business Intelligence. ..The main reason for companies using BI is the need for overview and coherence in their data. 

Business Intelligence is a digital analysis, comparison, consolidation and presentation of the company´s data. Data Warehouse is a part of Business Intelligence. ....

....Indsigt er første skridt..Insight is the first step....

....Vi hjælper vores kunder med at styre forandringsprocessen, få indsigt og optimere profitabiliteten.


Uanset om man taler om BI, ML eller AI kompetencer, så går det ud på at levere den forretningskritiske indsigt, som muliggør en bedre og hurtigere beslutningsproces. 

Hver dag gør vores konsulenter en forskel som drivkraft i innovations-, indsigts og forandringsledelsesprocesser i alt fra store offentlige projekter til mindre og mellemstore virksomheder.


Data Science er at transformere data til relevant indsigt med mulighed for at indbygge forudsigelser på baggrund af kendte mønstre. ..We help our customers by controlling the process of change, getting insight and optimizing the profitability. 


The subject is to deliver crucial business insight, which enables a better and faster decision-making process. This goes for both BI, ML and AI skills. 


Every day our consultants make a difference as a driving force in innovation-, insight- and change management processes for both huge public projects as well as small or bigger companies.


Data Science is transforming data to relevant insight with the possibility of predictions on the grounds of known patterns. ....


AI, ROBOTICs – BI, Analytics

....Vi har en enkel strategi.


Vi tror på, at de mest interessante projekter tiltrækker de bedste hjerner, at de bedste hjerner producerer de bedste resultater, som vores kunder igen omtaler, deler og diskuterer. Det giver os adgang til nye spændende og udfordrende kunder. ..We have a simple strategy. We believe that the most interesting projects attract the smartest people. We also believe that the smartest people produce the best result, which our customers discuss and share. This enables us to get access to new, exciting and challenging customers. ....


....tech10's konsulenter har leveret til nogle af Nordens største, mest komplekse og krævende virksomheder. ..Tech10´s consultants

have delivered to some of the north´s biggest, most complex and most demanding companies. ....

....Vores konsulenter..Our consultants....

....45 konsulenter..45 consultants....

....Som full service udbyder af business intelligence og analytics kan vi håndtere alt fra rådgivningsydelser til levering af Artificial Intelligence projekter. Vi har altid en Data Scientist som passer til din opgave. ..As a full-service provider of business intelligence and analytics, we can handle everything from advisory-services to the delivery of Artificial Intelligence projects. We always have a Data Scientist who fits your specific task. ....


....25 års erfaring..25 years of experience....

....Vi har ikke specifik branchefokus, men vores konsulenter har stor erfaring, og i samarbejde med kunderne kan vi løse opgaver i alle brancher og skabe den rigtige indsigt. ..We don’t have a specific industry focus, but our consultants have a great experience, which in cooperation with the customer results in successful tasks, projects and insight in all industries. ....


....Flere Ph.d.'er ..More Ph.D’s....

....Vi har et højt akademisk niveau, og det er lykkedes os at tiltrække og beholde de bedste hjerner på de området. ..We have high academical standards and we have successfully attracted the smartest people in the industry. ....


Tools

Business Intelligence
Data Warehouse
Analytics
Business Intelligence

Microsoft PowerBI 

SAS Visual Analytics (Viya) 

SAS Enterprise Guide 

SAS Web Report Studio 

Tableau  

Business Objects 

QlikView


Data Warehouse

Microsoft SQL Server 

Microsoft Azure SQL DW 

SAS DI-studio  

Informatica
  Analytics

  Microsoft Cortana Intelligence Suite 

  Microsoft Azure ML  

  Microsoft Cognitive Toolkit 

  SAS Enterprise Miner  

  Python 

  Spark 

  Tensorflow 

  Scala 

  Matlab